Separatutstilling
«Teikn»
Ole Lislerud
Opnar 10. august
KUNSTLÅVEN

Sommarutstillinga

Kunstlåven

Kunstlåven er ein låvebygning i fire høgder med eit brutto totalareal på 1691 m². 15 rom nyttast i dag til utstilling, til saman ca. 1 000 m². Romma har beholdt sin opprinnelige utforming og går fortsatt under navn som; silo, hønsehus, grisehus, stall, forrom osv. Kvart rom er unikt både i høve til utforming, størrelse, lys og materialer. Continue reading «Kunstlåven»

Galleributikk

Galleributikken ligg i første etasje saman med resepsjonen og kaféen. Den inneheld eit variert utval av grafikk, teikning, skulptur, kunsthandverk, handverk og design av høg kvalitet. Publikum har fritt tilgjenge. Som medlem får du 10 % avslag på alt kjøp.

Kafé

Kunstlåven har en liten og hyggelig kafé med utsal av enkle lunsjrettar, kaker, is og god espressokaffe!

Kontakt oss

Styreleiar
Dag Blehr Feldborg
936 37 965
dagfeldborg@gmail.com


Koordinator
Kaisa W. Breiland
974 88 513
kaisabreiland@gmail.com

Styremedlem
Håkon Telnes Fjågesund
97514725
hakon.fjagesund@gmail.com